VOOR EEN SNELLE EN VERZORGDE DIENSTVERLENING 

Wie zijn we

VitesseCleaning streeft ernaar “onze klanten” een correcte en professionele service te verlenen met het oog op een definitieve oplossing ten einde
een goede werking van het afvoersysteem te verzekeren.

Erkenning en Attesten

 

VitesseCleaning is vergund als erkend ophaler in zowel het Vlaamse, Waalse als het Brusselse gewest. Respectievelijk  OVAM, OWD en BIM.

Hierdoor zijn we gemachtigd voor het uitvoeren van allerhande werken. Zoals het vervoeren van benzine, mazout, stookolie (al dan niet recupereerbaar) en/of gevaarlijk afval, verwijderen of neutraliseren van brandstoftanks en dit over het ganse grondgebied van België.

Erkenningsnummers:

 • OVAM NR: 73 689/E/5080 Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij
 • OWD NR: 2006/02/17/07 Office du Wallon de Dechets
 • BIM NR: HU23DD233 Brussels Instituut voor Milieubeheer

Onze erkenning voor dichtheidstesten en  “toelating tot neutralisatie”

 • SVnr 03557 (erkend technicus)

VitesseCleaning is hierdoor gemachtigd om de wettelijk opgelegde  attesten af te leveren:

 • reinigingsattest
 • conformiteitsattest (tankkeuring)
 • toelating tot neutralisatie
 • neutralisatieattest
 • verwijderingsattest
 • vernietigingsattest (bij verwijdering)
 • bodemsaneringsattest ( verwerking oliehoudende grond, zand,…)