Tankkeuring

Bestaande brandstoftanks dienen wettelijk  periodiek gekeurd te  worden door een erkende technicus of bodemdeskundige. Deze keuring heeft als doel de kans op bodemverontreiniging te vermijden of eventuele  lekkage tot het minimum te beperken. Indien de tank werd goedgekeurd wordt een geldig conformiteitsattest afgeleverd samen met een groene dop  en/of kenplaat.

Bel ons op 0497/ 477 822 of gebruik het contactformulier
Wanneer is de keuring verplicht?
 • Vóór indienststelling van de stookolietank
 • Bij de verkoop van een woning met een stookolietank
 • Periodieke controles van de stookolietank
Wat dient gecontroleerd te worden?
 • Controle op dichtheid (geen lekken)
 • Visuele controle van de instalatie
 • Controle op aanwezigheid van water en/of slib
 • Controle van de werking van de overvulbeveiliging
 • Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
 • Controle op bodemverontreiniging
 • Controle op electrolyse (waterwinningsgebieden)

In Vlaanderen is de keuring  vóór indienststelling van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks verplicht. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een erkend technicus.

 

Bij de verkoop van een woning dient het comformiteitsattest aan de koper overhandigd te worden. De notaris zal er op aandringen om bij de verkoop een geldig attest voor te leggen. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan leiden tot sanctionering.

Keuringstermijn:

Daar de keuringstermijnen regelmatig wijzigen en deze afhankelijk zijn van de wetgevende instanties verwijzen wij u graag door naar www.informazout.be voor de meest recente regelgeving.Deze wetgeving verschilt ook volgens:

 • Gewest:
 • Is het een ondergrondse of bovengrondse stookolietank
 • De inhoud van de stookolietank
 • Het materiaal waaruit de tank vervaardigd is
 • Wordt de mazouttank als particulier of professioneel gebruikt.
Gekeurd?

Groene dop

Na de controle zal de erkende technicus een groene dop of identificatieplaatje aan de vulmond bevestigen met de vermelding van zijn erkenningsnummer, datum van de controle en de volgende controle. Een groende dop of identificatieplaatje zonder deze gegevens is waardeloos. De tank dient als niet gekeurd beschouwd te worden.

 

Oranje dop

Wanneer de tank niet volledig in orde is (toebehoren die geen aanleiding geven tot lekkage) en bijgevolg geen direct gevaar betekent voor het milieu kan de technicus een oranje dop of identificatieplaatje afleveren  Dan krijgt u 6 maanden de tijd om de tank in orde te zetten en kan de tank opnieuw gekeurd worden. VitesseCleaning biedt een totale tankservice aan om deze herstellingen uit te voeren.

 

Rode dop

In Vlaanderen moet een rode dop door de particuliere exploitant van het reservoir gemeld worden op de afdeling water van de Administratie Milieu-, Natuur, Land en Waterbeheer van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap. Voor klasse 3 tanks-particulier gebruik van 5.000 tot 20.000 liter of professioneel gebruik van 100 tot 20,000 liter – moet dit gemeld worden aan de gemeente.

VitesseCleaning is in de mogelijkheid en vergund om de gevolgen van een lekkage te neutraliseren.