Ruimen en reinigen

Ontstoppen riolen en afvoerleidingen

Ruimen van vetputten en vetafscheiders

Reinigen- ontsmetten regenwaterputten

Ruimen van septische – slib – decantatie – pomp – bezinkputten, liftkokers, …

Cameraonderzoek – verborgen putten – geurhinder

Reinigen van :

 • (kruip)Kelders
 • Zwembaden
 • Vijvers
 • Tankparken
 • Zink-en decanteringsputten
 • Benzinestations
 • Carwashes
 • Procesbaden
 • Piste-afwateringssystemen
 • Koolwaterstofafscheiders
 • Pompputten
 • Rioolstelsels
 • Tank-en pipe cleaning