Ruimen van septische – slib – decantatie – pomp – bezinkputten, liftkokers, …

De firma VitesseCleaning ledigt en reinigt :

  • septische putten/beerputten/ aalputten/ decantatieputten/ verliesputten/ sterfputten/bezinkputten
  • Private waterzuiveringsinstalaties

 

Na het verwijderen van het vloeibare (pasteuze) gedeelte wordt indien nodig de vaste materie door middel van water onder hogedruk vloeibaar gespoten teneinde alles  op te zuigen via de vacuümdarm. Door het verwijderen van de vaste materie voorkomt u dat deze zich voor de aan-en/of afvoeren verzamelt waardoor het een verstopping kan veroorzaken, vermijdt het geurhinder, insecten, aantasten van de putwanden,… .

Soms is het noodzakelijk (bij kalkaanslag) dat de aan -en afvoerleidingen gereinigd worden.

Wij beschikken over ruim 100 meter darm waardoor verafgelegen putten geen probleem vormen.

VitesseCleaning streeft er naar kwalitatief werk te verrichten.

Bel ons op 0497/ 477 822 of gebruik het contactformulier