Onze troeven

Indien een snelle interventie vereist of verwacht wordt, streven wij ernaar onze slogan “vandaag gebeld = vandaag besteld” waar te maken. Dit zowel tijdens de week, op zaterdag, zon-en feestdagen.

In elke gemeente of stad wordt steeds hetzelfde competitief “VAST TARIEF” gehanteerd.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat ze netheid en respect van de werkomgeving respecteren.

VitesseCleaning streeft ernaar “onze klanten” een correcte en professionele service te verlenen met het oog op een definitieve oplossing ten einde een goede werking van het afvoersysteem te verzekeren.

Bij ontstoppingen die met behulp van cameratoezicht en frezen werden uitgevoerd, meer bepaald na het verwijderen van vaste obstakels zoals kalk, cement, wortels, enz… geven wij een garantie van 3 maanden.Bij eenvoudige ontstoppingen waarbij geen camera-inspectie uitgevoerd werd geldt deze garantie niet.

Onze jarenlange ervaring in combinatie met de modern uitgeruste vacuüm-en hogedrukvrachtwagens leidt ertoe dat alle obstakels(kalk, wortelingroei, speelgoed, papier/vochtige doekjes,..) aangaande ontstoppen, ruimen en reinigen efficiënt en snel worden verwijderd zonder kap of breekwerk.

Erkenning en Attesten

VitesseCleaning is vergund als erkend ophaler in zowel het Vlaamse, Waalse als het Brusselse gewest. Respectievelijk  OVAM, OWD en BIM.

Hierdoor zijn we gemachtigd voor het uitvoeren van allerhande werken. Zoals het vervoeren van benzine, mazout, stookolie (al dan niet recupereerbaar) en/of gevaarlijk afval, verwijderen of neutraliseren van brandstoftanks en dit over het ganse grondgebied van België.

 

Erkenningsnummers:

 • OVAM NR: 73 689/E/5080 Openbare Vlaams Afvalstoffenmaatschappij
 • OWD NR: 2006/02/17/07 Office du Wallon de Dechets
 • BIM NR: HU23DD233 Brussels Instituut voor Milieubeheer

 

Onze erkenning voor dichtheidstesten en  “toelating tot neutralisatie”

 • SVnr 03557 (erkend technicus)

 

VitesseCleaning is hierdoor gemachtigd om de wettelijk opgelegde  attesten af te leveren:

 • reinigingsattest
 • conformiteitsattest (tankkeuring)
 • toelating tot neutralisatie
 • neutralisatieattest
 • verwijderingsattest
 • vernietigingsattest (bij verwijdering)
 • bodemsaneringsattest ( verwerking oliehoudende grond, zand,…)