Verwijderen en neutraliseren van tanks

Wanneer uw brandstoftank niet meer gebruikt wordt dient deze geneutraliseerd of verwijderd te worden. De wetgeving bepaalt dat een ongebruikte tank dient verwijderd te worden. Om technische reden is het bij de meeste ondergrondse tanks om technische redenen onmogelijk deze te verwijderen.

Dit moet volgens de wetgeving  gebeuren binnen de drie maanden na buitengebruikstelling.

 

LET OP!  Bij het neutraliseren van een ondergrondse tank dient u twee attesten te ontvangen.

1. Een attest uitgereikt  door een erkend technicus of bodemdeskundige  die bepaalt of een tank al dan niet moet verwijderd worden. VitesseCleaning is gemachtigd om dit attest af te leveren.  Erkenningsnummer: TVnr 15747 en SVnr 03557.

2. Een tweede attest  waarbij bevestigd wordt dat de tank geneutraliseerd is.

Bel ons op 0497/ 477 822 of gebruik het contactformulier
Neutraliseren

Vóór het uitgraven van de tank dienen volgende werkzaamheden te gebeuren:

 • Openen van het mangat.
 • Ontgassen van de tank.
 • Uitpompen en verwijderen van de resten brandstof, condenswater, slib.
 • Reinigen van de brandstoftank.

 

Nadien wordt de tank met een hydrolische graafmachine uitgegraven. Wij beschikken over een speciale graafmachine waarbij rekening wordt gehouden zo weinig mogelijk schade te veroorzaken.

Onmiddellijk na het uitgraven wordt het weggenomen volume (tank) opgevuld met aanvoerzand of /en aarde.

De uitgegraven tank wordt naar een door OVAM erkende schroothandel afgevoerd die gemachtigd is een geldig attest van verwerking af te leveren.

Verwijderen van een ondergrondse tank
 • Controle op dichtheid (geen lekken)
 • Visuele controle van de instalatie
 • Controle op aanwezigheid van water en/of slib
 • Controle van de werking van de overvulbeveiliging
 • Controle van het lekdetectiesysteem (indien aanwezig)
 • Controle op bodemverontreiniging
 • Controle op electrolyse (waterwinningsgebieden)

In Vlaanderen is de keuring  vóór indienststelling van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks verplicht. Deze keuring dient uitgevoerd te worden door een erkend technicus.

 

Bij de verkoop van een woning dient het comformiteitsattest aan de koper overhandigd te worden. De notaris zal er op aandringen om bij de verkoop een geldig attest voor te leggen. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan leiden tot sanctionering.

Verwijderen van een bovengrondse tank ( vrijstaand of ommuurd, buiten, in kelder, in garage, ….)

Vóór het wegnemen van de tank moeten eerst de volgende werkzaamheden gebeuren

 • Openen van het mangat
 • Ontgassen van de tank
 • Uitpompen en verwijderen van de resten, brandstof, condenswater, slib
 • Reinigen van de brandstoftank

 

Indien mogelijk wordt de tank met de vrachtwagenkraan (tot 21 meter) rechtstreeks in zijn geheel meegenomen.

Wanneer deze niet in zijn geheel kan meegenomen worden, wordt deze terplaatse in stukken geknipt. Deze werkwijze voorkomt brandgevaar,  geur -en rookhinder.