Diensten

Bij Vitesse cleaning kunnen we helpen bij een groot gamma aan problemen. Heb je een specifiek probleem of een vraag rond een van onze diensten? Neem dan gerust even contact met ons op.

Ruimen

a
Ontstoppen van riolen

Met onze modern uitgeruste vacuüm-en hogedrukvrachtwagens kan Vitesse Cleaning tijdens éénzelfde interventie deze professioneel ledigen en reinigen.

a
Ontstoppen van afvoerleidingen

Wanneer een snelle tussenkomst vereist/verwacht wordt doet we het nodige om nog de dag zelf een interventievoertuig zich ter plaatse te begeven.

a
Ruimen van vetputten

Na het verwijderen van het vloeibare (pasteuze) gedeelte wordt indien nodig de vaste materie door middel van water onder hogedruk vloeibaar gespoten teneinde alles  op te zuigen via de vacuümdarm.

a
Ruimen van vetafscheiders

Na het verwijderen van het vloeibare (pasteuze) gedeelte wordt indien nodig de vaste materie door middel van water onder hogedruk vloeibaar gespoten teneinde alles  op te zuigen via de vacuümdarm.

a
Ruimen van putten

Na het verwijderen van het vloeibare (pasteuze) gedeelte wordt indien nodig de vaste materie door middel van water onder hogedruk vloeibaar gespoten teneinde alles  op te zuigen via de vacuümdarm.

a
Modder opruimen na wateroverlast

Na wateroverlast in kelders, garageruimtes, liftkokers en dergelijke blijft er meestal water en een hardnekkige modderlaag over.

Reinigen

a
Reinigen van regenwaterputten

Wanneer u vaststelt dat het water uit de regenwaterput ruikt en/of vervuild en/of verkleurd is, dient deze gereinigd te worden.

a
Ontsmetten van regenwaterputten

Na een grondige reinigingsbeurt wordt de put gedesinfecteerd.

a
Cameraonderzoek

Verborgen putten, geurhinder of ergens een breuk? Een cameraonderzoek biedt het antwoord.

a
Reinigen van kws/olieafscheiders

De oliehoudende afvalstoffen worden opgehaald en  afgevoerd met een ADR-voertuig.

a
Reinigen van tanks

Wanneer de voorfilter aan de brander regelmatig verstopt, is dit te wijten aan overvloedig slib in de tank.

Tankservice

a
Tankkeuring

Bestaande brandstoftanks dienen wettelijk  periodiek gekeurd te  worden door een erkende technicus of bodemdeskundige.

a
Verwijderen van tanks

Wanneer uw brandstoftank niet meer gebruikt wordt dient deze geneutraliseerd of verwijderd te worden.

a
Reinigen van tanks

Wanneer de voorfilter aan de brander regelmatig verstopt, is dit te wijten aan overvloedig slib in de tank en dient deze gereinigd te worden.

a
Ledigen van kws/olieafscheiders

De oliehoudende afvalstoffen worden opgehaald en  afgevoerd met een ADR-voertuig.

Neem contact op met ons

Voor alle info een spoedbestellingen

Contacteer ons

OF BEL: 0497/477.822